Аймгийн удирдлага

image
Өвөрхангай салбарын захирал
Д.Сүхбат
image
Дорноговь салбарын захирал
Б.Цэрэндорж
image
Өмнөговь салбарын захирал
Ш.Мишигжаргал
image
Сүхбаатар салбарын захирал
Р.Батчулуун
image
Дархан салбарын захирал
Б.Цэрэнминжин
image
Увс салбарын захирал
М.Пүрэвхүү
image
Говьсүмбэр салбарын захирал
Н.Хашцэцэг
image
Хэнтий салбарын захирал
Б.Бүдхорол
image
Архангай салбарын захирал
Э.Соёлмаа
image
Баянхонгор салбарын захирал
Л.Сэргэлэнбат
image
Сэлэнгэ салбарын захирал
Ч.Саранчимэг
image
Мандал салбарын захирал
Х.Дашдорж
image
Замын-Үүд салбарын захирал
Г.Дуламсүрэн
image
Салбарын захирал
О.Бямбасүрэн
image
Орхон салбарын захирал
Т.Мөнхтуяа
image
Завхан салбарын захирал
Д.Рэнчинсүрэн
image
Дорнод салбарын захирал
Н.Ганчулуун