Хамтын ажиллагаа

image

Монгол даатгал ХХК

   Монгол даатгал ХХК нь 1934 онд байгуулагдаж Монгол орон даяар үйл ажиллагаа явуулж буй 29 салбар нэгж, 670 төлөөлөгчөөрөө дамжуулан, Монгол улсын нийт иргэддээ даатгалын бүхий л төрлийн ү…

image

Зээлийн батлан даалтын сан

   "Зээлийн батлан даалтын сан"-тай "Хамтран ажиллах гэрээ"-г 2017 оны 03 сарын 17-ны өдөр байгууллаа. Зээлийн батлан даалтын сантай хамтран ажиллахаар зурагдсан гэрээний…

image

“Грэйпсити монгол” ХХК

           “ГрэйпСити Монгол” ХХК нь 2000 онд байгуулагдсан бөгөөд Монголын банк санхүүгийн байгууллагуудад програм хангамж боловсруулан, нийлүүлдэг дотоодын …

image

“MDSKhanlex” хуулийн фирм

   “ЭмДиЭс ХаанЛекс” нь Монгол Улсын нэр хүнд бүхий томоохон хуулийн фирм.    Тус фирмийн үйлчлүүлэгчид нь Төрийн байгууллага, төр болон хувийн хэвшлийн томоохон аж …