Хадгаламж барьцаалсан зээл

Зээлийн хэмжээ:
Хадгаламжийн үлдэгдлийн 90 хувиас хэтрэхгүй
Зээлийн хүү:
- %
Зээлийн хугацаа:
Хадгаламжийн хугацаа

   Хадгаламж барьцаалсан зээл гэж Хоршоонд төгрөгийн хугацаатай хадгаламжтай гишүүн иргэн, хуулийн этгээд өөрийн хадгаламжийг барьцаалан хадгаламжийн  90 хувиас хэтрэхгүй хэмжээгээр олгох зээлийн бүтээгдэхүүн юм.

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэхний мэдээлэл /Хур систем ажиллахгүй байгаа тохиолдолд гишүүний иргэний үнэмлэх/