Автомашин барьцаалсан зээл

Зээлийн хэмжээ:
Авто машины үнэлгээнээс хамаарна
Зээлийн хүү:
- %
Зээлийн хугацаа:
12 сар

Автомашин барьцаалсан зээл нь хоршооны гишүүний богино хугацаат санхүүгийн хэрэгцээг хангах зорилготой хэрэглээний зээлийн бүтээгдэхүүн юм.

Бүрдүүлэх материал: 

  • Зээл хүсэгч болон хамтран зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэхний хур системээс авсан мэдээлэл /Хур систем ажиллахгүй байгаа тохиолдолд гишүүний иргэний үнэмлэх/,
  • Хур системийн иргэний хаягийн мэдээлэл,
  • Цээж зураг /1 хувь/,
  • Анкет, өргөдлийн маягт /хавсралт 1.1/,
  • Орлого баталгаажуулах баримт бичиг,
  • Хур системээс нийгмийн даатгалын мэдээлэл,
  • Хур системээс тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл,
  • Шаардлагатай тохиолдолд хур системийн бусад төрлийн лавлагаа
  • Барьцааны зүйлийн бичиг, баримт,
  • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, бусад бичиг баримт.