Зээлийн шугам

Зээлийн хэмжээ:
Зээлийн судалгааг хийж зээлийн эрхийг өгнө
Зээлийн хүү:
- %
Зээлийн хугацаа:
12 сар

      Зээлийн шугам нь хоршооны гишүүний богино хугацаат санхүүгийн хэрэгцээг хангах зорилготой олгох  зээлийн бүтээгдэхүүн бөгөөд зээлийн эрх нээлгээд хүссэн үедээ авч ашиглаж болох бүтээгдэхүүн юм. Ашиглаагүй зээлийн үлдэгдэлд коммитмент хүү тооцно.

   Барьцаанаас хамааран зээлийн төрөл доорхи байдлаар байж болно.

 • Орон сууц
 • Амины сууц, өмчлөх, эсхүл газар эзэмших эрхийн хамт
 • Хашаа байшин өмчлөх, эсхүл газар эзэмших эрхийн хамт,
 • Өмчлөх эрхтэй газар ( дээрээ үл хөдлөх хөрөнгөгүй)
 • Автомашин

   Бүрдүүлэх материал

 • Зээл хүсэгч болон хамтран зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэхний хур системээс авсан мэдээлэл /Хур систем ажиллахгүй байгаа тохиолдолд гишүүний иргэний үнэмлэх/,
 • Хур системийн иргэний хаягийн мэдээлэл,
 • Цээж зураг /1 хувь/,
 • Анкет, өргөдлийн маягт /хавсралт 1.1/,
 • Хур системээс нийгмийн даатгалын мэдээлэл,
 • Хур системээс үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл ,
 • Хур системээс тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл ,
 • Шаардлагатай тохиолдолд хур системийн бусад төрлийн лавлагаа
 • Орлого баталгаажуулах баримт бичиг,
 • Барьцааны зүйлийн бичиг, баримт, лавлагаа, итгэмжлэл, зөвшөөрөл,
 • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, бусад бичиг баримт.