Бичил тариалан эрхлэлтийг дэмжих зээл

Зээлийн хэмжээ:
-
Зээлийн хүү:
- %
Зээлийн хугацаа:
12 сар

Хүнсний хангамжийг сайжруулах, өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих, бичил тариалан эрхлэгч нарын санхүүгийн хэрэгцээг дэмжих зээл юм.

Зээлдэгчид нь дараах шаардлагыг хангасан байна

 • Зээлдэгч гишүүн нь тухайн орон нутагт 6 сараас доошгүй хугацаанд оршин суугч байх,
 •  Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд   үр тариа, хүнсний ногоо тарьж байсан туршлагатай,
 •  Жилд нэг сая төгрөгөөс дээш дүнгээр газар тариалангийн бүтээгдэхүүний  борлуулалт хийсэн түүхтэй,
 •  Хоршооны нэгж байрлах орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг,
 •  Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөргүй байх, Чанаргүй зээлийн түүхгүй байх

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүсэгч болон хамтран зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэхний хур системээс авсан мэдээлэл /Хур систем ажиллахгүй байгаа тохиолдолд гишүүний иргэний үнэмлэх/,
 • Анкет, өргөдлийн маягт /1 хувь/,
 • Зээлийн өргөдлийн маягт,
 • Орлого баталгаажуулах баримт бичиг,
 • Хур системээс нийгмийн даатгалын мэдээлэл,
 • Хур системээс үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл,
 • Хур системээс тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл,
 • Шаардлагатай тохиолдолд хур системийн бусад төрлийн лавлагаа,
 • Барьцааны зүйлийн бичиг баримт, лавлагаа, зөвшөөрөл,
 • Газар эзэмших гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зургийн хамт,