Өрхийн зээлийн эрх

Зээлийн хэмжээ:
Цалингийн орлогоос хамаарна
Зээлийн хүү:
- %
Зээлийн хугацаа:
6 сар

   Өрхийн зээлийн эрх нь цалингийн орлоготой өрхийн богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангах зорилготой ирээдүйн орлогыг барьцаалан олгох шуурхай зээл юм.

Бүрдүүлэх материал:

  • Зээл хүсэгч болон хамтран зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэхний хур системээс авсан мэдээлэл /Хур систем ажиллахгүй байгаа тохиолдолд гишүүний иргэний үнэмлэх/,
  • Зээлийн өргөдлийн маягт,
  • Хур системээс нийгмийн даатгалын мэдээлэл,