image

ГИШҮҮДДЭЭ ЧИГЛЭСЭН СУРГАЛТ

   "Гялс төгрөг" ХЗХ-ны салбарууд гишүүддээ зориулсан ээлжит “Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах арга, аргачлал” сэдэвт сургалтаа 2019.06.25-ны өдөр амжилттай зохион байгуулсан. Тус сургалтанд нийт 305 гишүүн хамрагдсан байна.