image

Бичил санхүүгийн зах зээлд олон улсын зээлжих зэрэглэл тогтоодог Итали улсад төвтэй Microfinanza байгууллагаар Гялс хадгаламж зээлийн хоршоо 2018 оны 12 дугаар сард зээлжих зэрэглэл тогтоолголоо

   Бичил санхүүгийн зах зээлд олон улсын зээлжих зэрэглэл тогтоодог Итали улсад төвтэй Microfinanza байгууллагаар Гялс хадгаламж зээлийн хоршоо 2018 оны 12 дугаар сард зээлжих зэрэглэл тогтоолголоо. Microfinanza байгууллагаас Гялс төгрөгийн зээлжих зэрэглэлийг B дунд хугацааны төлвийг тогтвортой гэж үнэллээ. Ингэснээр Монголын хадгаламж зээлийн хоршооноос анх удаа олон улсын байгууллагаар зээлжих зэрэглэлээ тогтоолгож байгаа бөгөөд гадаад болон дотоодын хөрөнгө оруулагчдад олон улсын бие даасан хөндлөнгийн байгууллагын үнэлгээ чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэж үзэж байна.