image

Хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүдийн хадгаламжийн орлогын албан татварыг чөлөөлж байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүдийн хадгаламжийн орлогын албан татварыг чөлөөлж байна