өгөгдөөгүй

Онлайн цагийн хуваарь

Улсын Онцгой Комиссын 2020.11.15-ны өдрийн 35 тоот хурлаар Засгийн газрын 2020 оны 178 дугаар тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасан гамшгаас хамгаалах бүх нийтэн бэлэн байдлыг сунгасантай холбоотой Гялс төгрөг ХЗХ-ны Улаанбаатар хот дахь төв нь 2020.12.01-ний өдрийн 06:00 цаг хүртэл онлайнаар ажиллах боллоо. Иймд гишүүд та бүхэн хадгаламж, зээлийн гүйлгээ, төлбөр тооцоо хийх тохиолдолд ажлын цагаар 99961217, 99030010 утсаар холбоо барина уу.