Улсын 2-р төв эмнэлэг

            Бид 2017,  2018 онуудад Эрүүл мэндийн урьдчилсан сэргийлэх үзлэгт Улсын клиникийн нэгдсэн 2-р эмнэлэгт Хоршооныхоо орон нутгийн болон Хоршооны төвийн гишүүд ажилтнуудыг 100% хамрууллаа. Мөн Уушигны тасагт спирометр буюу уушигний багтаамж шалгах 7.6 сая төгрөгийн аппаратыг хандивлав.

            Гялс төгрөг ХЗХоршоо, Эрүүл хүнс,  хавдаргүй иргэн нийгэмлэг болон Улсын 2-р төв эмнэлэгийн захирал Г.Баясгалантай 2018.09.28-ны өдөр 1 жилийн хугацаатай Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн эмчлэх ур чадварыг дээшлүүлэх” чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулав.

www.sgh.gov.mn