Хугацаагүй хадгаламж

Хадгаламжийн хэмжээ:
-
Хадгаламжийн хүү:
- %
Хадгаламжийн хугацаа:
Хугацаагүй

Орлого зарлагын гүйлгээ хязгаарлахгүй, дурын хугацаанд санхүүгийн хэрэгцээг хангах боломжтой бүтээгдэхүүн.