Гялс хуримтлалт хадгаламж

Хадгаламжийн хэмжээ:
-
Хадгаламжийн хүү:
- %
Хадгаламжийн хугацаа:
12 сар

Гялс хуримтлалт хадгаламж нь мөнгөн хөрөнгөө түргэн хугацаанд хуримтлал үүсгэх
зорилготой бүтээгдэхүүн.
Онцлог:

  • Хадгаламжийн хүүг САР БҮР тооцон урьдчилан авч, санхүүгийн хэрэгцээгээ зохицуулах таатай нөхцөл бүрдүүлнэ.
  • Хадгаламжийн хүүгээ дурын дансаараа авах боломжтой.
  • Хадгаламж барьцаалсан зээл авах боломжтой.
  • Гэрээний хугацаанд орлого хийж мөнгөн хадгаламжаа нэмэгдүүлэх, хүүгээс хүү тооцон авах уян хатан хадгаламж.