Зорилтот хадгаламж

Хадгаламжийн хэмжээ:
-
Хадгаламжийн хүү:
- %
Хадгаламжийн хугацаа:
12 сар

Онцлог:

  • Хадгаламжийн хүүг УЛИРАЛ БҮР тооцон урьдчилан авч, санхүүгийн зорилтот хэрэгцээгээ шийдвэрлэх таатай нөхцөл бүрдүүлнэ.
  • Хадгаламжийн хүүгээ дурын дансаараа авах боломжтой.
  • Хадгаламж барьцаалсан зээл авах боломжтой.
  • Гэрээний хугацаанд орлого хийж мөнгөн хадгаламжаа нэмэгдүүлэх, хүүгээс хүү тооцон авах уян хатан хадгаламж